Privacyverklaring

JesusToday is een website van Light & Feed b.v. gevestigd aan Robertus Nurksweg 15, 2033 AA Haarlem. Hierna aangeduid als “JesusToday”. JesusToday is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JesusToday verwerkt persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Berichten (inclusief audiovisuele content) die je naar ons stuurt
  • Gegevens over je activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er gegevens zonder ouderlijke toestemming worden verzameld. Als je vermoedt dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@JesusToday.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doel en grondslag van verwerking

JesusToday verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om te reageren op vragen via het contactformulier

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

JesusToday verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor ons contact met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. JesusToday blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken

JesusToday gebruikt technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JesusToday.

Stuur je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking van je toestemming naar info@JesusToday.nl. Om zeker te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op je verzoek.

Klachten

JesusToday wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JesusToday neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en treft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jesustoday.nl.